423 Special Friendship Day Quotes, Wishes, Images, Greetings, Shayri, Songs

Friendship day Quotes in Telugu

Friends-eating-apple-and-hugging-each-other-gif

115. చీకటిపడితే.. మన నీడే మనల్ని వీడుతుంది.. కానీ, స్నేహం.. ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటుంది.
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


116. మదిలోని మంచితనానికి మరణం లేదు. ఎదురు చూసే హృదయానికి ఓటమి లేదు. అనుక్షణం తపించే స్నేహానికి అవధులు లేవు.

– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


117. స్నేహానికి కులం లేదు.. స్నేహానికి మతం లేదు.. స్నేహానికి హోదా లేదు… బంధుత్వం కంటే గొప్పది, వజ్రం కన్నా విలువైనది స్నేహం ఒక్కటే!
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


118. భాష లేనిది, బంధమున్నది.. సృష్టిలో అతి మధురమైనది.. జీవితంలో మనిషి మరువలేనిది.. స్నేహం ఒక్కటే!
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


119. ప్రేమ స్నేహాన్ని అడిగింది.. నేనున్న చోటు నువ్వెందుకు ఉండవని. అప్పుడు స్నేహం ప్రేమతో ఇలా అంది.. ‘‘నీవు కన్నీరు మిగిల్చిన చోట నేను ప్రేమనందిస్తా!!’’ అని.
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు

120. ఒక్కోసారి ఓటమి కూడా మేలే చేస్తుంది. నిజమైన మిత్రులెవరో నీకు తెలిసేలా చేస్తుంది.
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


121. నీ కళ్లలో కన్నీరులా జారి.. మనసులో భావంగా మారి.. నీ ఊపిరిలో శ్వాసగా చేరి.. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నీ స్నేహితుడిగానే ఉంటాను నేస్తమా!
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


122. మరిచే స్నేహం చేయకు… స్నేహం చేసి మరవకు!
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు

 


123. మోసం చేసి స్నేహం చేస్తే తప్పులేదు. కానీ, మోసం చేయడానికే స్నేహం చేయకు!!
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


124. కనులు నీవి.. కన్నీరు నాది. హృదయం నీది.. సవ్వడి నాది. ఈ స్నేహబంధం మన ఇద్దరిది!
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


125. వెలుతురు ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా నడవడం కంటే.. స్నేహితుడితో చీకట్లో నడవటం ఉత్తమం – హెలెన్ కెల్లర్
– స్నేహితుల రోజు శుభాకాంక్షలు


126. మీరు గాయపడితే సానుభూతి తెలిపేవారు చాలామంది ఉంటారు. కానీ, ఒక్క ఫ్రెండ్ మాత్రమే.. ఆ గాయాన్ని మరిచిపోయేలా చేస్తాడు!!

Friendship day Quotes in Marathi

127. मैत्री असावी मना-मनाची,मैत्री असावी जन्मो -जन्माची,
मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची,अशी मैत्री असावी फक्त तुझी नि माझी..
मैत्री दिवस हार्दीक शुभेच्छा !

128. श्वासातला श्वास असते मैञी….ओठातला घास असते मैञी
काळजाला काळजाची आस असते मैञी….कोणीहीजवळ नसताना तुझि साथ असते मैञी
मैत्री दिवस हार्दीक शुभेच्छा !

129. निर्सगाला रंग हवा असतो.फुलांना गंध हवा असतो.
माणुस हा एकटा कसा राहणार, कारण…….त्यालाही मैञीचा छंद हवा असतो…
Happy Friendship Day

130. गुलाब उमलतो नाजुक काट्यावर.गवत झुलते वा-याच्या झोतावर .पक्षी उडतो पंखाच्या जोरावर .माणूस जगतो आशेच्या किरणावर .आणि मैत्री टिकते ती फक्त “विश्वासावर”
Happy Friendship Day

131. नाते किती जुने यावर मैत्री नाही टिकत ,नाते टिकायला मैत्री खोल असावी लागते ,
कुठेही बी पेरल्यावर झाड नाही उगवत ,जमीन मुळात ओळी असावी लागते …
Happy Friendship Day

132. एक प्रवास मैत्रीचा जसा हळुवार पावसाच्या सरींचा
ती पावसाची सर अलगद येऊन जाते ,
आणि एका सुंदरश्या मैत्रीची आठवण हळूच करून देते..
Happy Friendship Day
 
133 . मैत्री एक अलगद स्पर्श मनाचा ,मैर्ती एक अनमोल भेट जीवनाची ,
मैत्री एक अनोखा ठेवा आठवणींचा ,मैत्री एक अतूट सोबत आयुष्याची ..
Happy Friendship Day
 

134. पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही तेवढा जिव्हाळा मैत्री मधुन मिळतो,
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ कधी तरी उन्हातुन आल्यावरच कळतो.
Happy Friendship Day

 

135. मैत्री म्हणजे आपल्या विचारात

सतत कुणीतरी येणं

मैत्री म्हणजे न मागता समोरच्याला

भरभरून देणं

Happy Friendship Day

 

136. मैत्री असावी निखळ

    वाहणाऱ्या पाण्यासारखी

 

137. मैत्री असावी मुक्त

    गाणाऱ्या पाखरांसारखी

    मैत्रीचं नातं असतं  

    नाजूक फुलासारखं फुलणारं

    एकदा  फुलल्यार

    आयुष्यभर गंध देणारं

ज्याचे मन  आहे पवित्र तोच तुमचा खरा मित्र 


138. जिथे शब्दावाचून मन वाचता  येते ती खरी मैत्री

 

139. निखळ मैत्रीचे धन असेल तर तुम्ही जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहात

 

140. चांगल्या व्यक्तीसोबत मैत्री ही ऊसासारखा असते. तुम्ही त्याला कितीही तोडा, घासा, पिरघळा त्यातून गोडवाच बाहेरयेतो.

 

141. मैत्री म्हणजे निसर्गाने माणसाला दिलेली अनमोल देणगी.

हजार शब्दात जे सांगता येत नाही ते एका शब्दात कळणं म्हणजे मेैत्र

 

142. मैत्री ही कृष्ण आणि सुदाम्यासारखी असावी

    एकाने गरीबीतही स्वतःचा  कधीच स्वाभिमान सोडला नाही

    आणि दुसऱ्याने श्रीमंतीचा कधीच अभिमान केला नाही. 

Friends-hugging-each-other-friendhsip-day

143. मित्र नेहमी अंलकाराप्रमाणे केवळ सौंदर्य वाढविणारे नसावेत,

    स्तुती करणारे मित्र आपल्याला अनेक मिळतील,

    पण आरश्याप्रमाणे आपले गुणदोष दाखविणारे मित्र,

    दैवानेच लाभतात…- व.पू. काळे

144. मैत्री एक सोपी व्याख्या आहे…

    रोज आठवण यावी असं काही नाही,

    रोज भेट व्हावी असं काही नाही,

    एवढंच कशाला रोज भेट व्हावी

    असंही काहीच नाही,

    पण मी तुला विसरणार नाही,

    ही झाली खात्र| आणि

    तुला याची जाणिव असणं ही झाली मैत्री – पु. ल. देशपांडे

 

145. मैत्रीची परिक्षा संकटात केलेल्या मदतीने होते आणि ती मैत्री बिना शर्तींची असणं गरजेचं आहे – महात्मा गांधी

 

146. जो टीका करतो मात्र मैत्री तुटेल याच्या भितीने सावध राहतो तो तुमचा मित्र नाही – गौतम बुद्ध

 

147. मैत्री हा जर तुमचा विकपॉईंट असेल तर तुम्ही जगातील शक्तीमान व्यक्ती आहात – अब्राहम लिंकन

 

lion-man-loving-each-other
Friends Loving Each Other